Privat eller offentlig förskola?

Börjar ditt barn komma upp i en ålder där förskola börjar bli aktuellt? Förskolan är en bra verksamhet där barnen får ta del av skolliknande miljö innan den egentliga skolgången inleds. Det kan dock vara svårt som förälder att veta om man ska välja en privat eller offentlig förskola. Den svenska läroplanen för förskolor säger att verksamhet ska präglas av pedagogik där bland annat omsorg, fostran, lärande och omvårdnad ska bildar ett fullständig spektra. Vilka är då skillnaderna mellan privat och offentlig förskola och vilket är bäst för ditt barn? Frågorna är många och svaren är varierande, följ med när vi tittar närmare på förskolor i Sverige.

dynamieksamens.se

Olika typer av förskolor

Vid första anblick kan det vara svårt att skilja en förskola från en annan. De flesta visar samma färgglada yttre med robusta utemöbler, spännande lekställningar och oanade möjligheter till lek och spring. Alla förskolor i Sverige har samma regler, oavsett om de drivs privat eller kommunalt. En kommunal eller offentlig förskola drivs av kommunen medan en privat förskola kan drivas av allt ifrån handels- och aktiebolag till föräldrakooperativ och föreningar. Privata förskolor kallas också för fristående förskolor och innefattar alla skolor som drivs av en annan huvudman än kommunen. En av de stora skillnaderna som man märker mellan offentliga och privata förskolor är deras belägenhet. Det är mycket vanligare med privata förskolor i storstadsregioner medan de kommunala alternativen finns representerade över hela landet. I en rapport från Fackförbundet Kommunal kallad ”Skilda världar – en jämförelse mellan kommunalt, ideellt driven och bolagsdriven förskola” kunde man se skillnader i exempelvis öppettider och fördelning av resurser.

Jämförelse mellan privata och offentliga förskolor

Rapporten från Kommunal visade bland annat att offentliga förskolor hade längre öppettider än privata. Man såg också en skillnad på föräldrarnas engagemang när man jämförde de privata, ideella eller offentliga förskolorna. I de ideella exemplen var över hälften av föräldrarna engagerade i förskolans drift och lade ned både tid och arbete i verksamheten. Att få hjälp av föräldrar eller genom att ha kortare öppettider kan man frigöra resurser. Kommunals rapport från 2014 visade att de olika typerna av förskolor valde att fördela resurserna på olika sätt. De kommunala och ideella förskolorna såg ofta till att investera de frigjorda resurserna på sin verksamhet medan de privata, fristående förskolorna istället såg till att stärka företagets resultat. En av anledningar bakom frigörande av resurser är att förskolorna får betalt per barn och inte per antal öppna timmar. Det ger incitament att korta ned öppningstiderna och skillnaden mellan privata och offentliga förskolor visade sig i genomsnitt ligga på tre timmar mindre öppna timmar i veckan för de fristående alternativen.