Öppen förskola

Runt om i landet träffas föräldrar och barn på öppna förskolor för att umgås och leka. De vuxna tar en kopp kaffe till självkostnadspris, medan barnen kryper runt bland klossar och dockor eller ritar. De flesta som kommer till öppna förskolan är föräldralediga med barn som ännu inte börjat i förskolan, men det finns verksamhet för barn upp till skolåldern så att också storasyskon, hemmabarn och dagmammor kan ta del av utbudet av aktiviteter och den sociala samvaron. Hur verksamheten är utformad skiljer sig åt mellan olika orter, men sångstunder, pyssel och lek är stående inslag på de flesta öppna förskolor.

Öppna förskolan fyller en social funktion

Många föräldrar går till öppna förskolan för att få småprata med andra föräldrar och för att barnen ska få leka med andra barn. Att under fria former låta sitt barn bekanta sig med andra jämnåriga, och att vara med på sång- och sagostunder, ger en bra grund inför inskolningen till förskolan. För äldre barn som inte går i förskolan, utan är hemma av olika skäl, fyller stunden på öppna förskolan en viktig social funktion. Utsatta familjer får en möjlighet att knyta kontakter. Öppna förskolan kan hjälpa barnen till papperslösa att få en roligare vardag, där de får vara som andra barn en stund och leka, pyssla och sjunga tillsammans.

Öppna förskolan är kostnadsfri

Verksamheten på öppna förskolan är gratis och drivs i kommunal eller privat regi. Många församlingar och andra trossamfund har sina egna öppna förskolor och de fyller framförallt en viktig funktion på mindre orter, där det inte finns någon annan naturlig samlingspunkt för föräldralediga och föräldrar till hemmavarande barn. Utöver den sociala samvaron och leken finns det ofta ett inslag av utbildning där föräldrarna kan gå kurser i första hjälpen, lyssna på föredrag från barndietister och tandläkare eller lära sig knyta bärsjalar. Det arrangeras också utflykter till djurparker, lekplatser och liknande ställen, något som är uppskattat både av stora och små.