Montessori-inriktad förskola

En Montessori-inriktad förskola baserar pedagogiken utifrån de metoder som har sitt ursprung från Maria Montessori. Hennes koncept bygger på att barn drivs av en vilja att utveckla sig själva och det ska vara roligt när de lä800px-Maria_Montessori1913r sig för då vill barnen lära sig mer. Maria föddes i Italien 1870 och var en mycket driven kvinna, med en examen i Medicin. Hon startade en skola för de barn som inte ansågs kunna ta till sig en utbildning och hennes pedagogik utarbetades utifrån fältstudier och övningar med dessa barn.

Barnet står i centrum

Det finns flera Montessori-inriktade förskolor i landet att välja på och efter förskoletiden kan barnen fortsätta på skolor som är inriktade på Montessori. I pedagogiken står barnet i centrum och pedagogerna finns där för att handleda vid självhjälp och observera. Det ska finnas material och leksaker som inbjuder till inlärning och de finns i enstaka exemplar för att barnen ska lära sig samarbeta och få en förståelse för respekt. På Barnomsorgsguiden kan du läsa mer om olika pedagogiska inriktningar för att hitta det som passar ditt barn bäst. Där finns även information och tips om olika barnomsorger, lagar och regler, vårdnadsbidrag m.m. och det går att ställa frågor till en expert.