I ur och skur

”I ur och skur” är en särskild pedagogik för förskolor som förespråkas av och ägs av Friluftsfrämjandet. Pedagogiken går ut på att förskoleverksamheten bedrivs utomhus, oavsett vilket väder det är. Den tanken grundar sig i att barn enligt Friluftsfrämjandet mår bättre av att vistas mycket utomhus. De presenterar flera studier som visar att friluftslivet har positiva effekter på barnen, bland annat en som konstaterar att barn som haft ett aktivt friluftsliv innan sju års ålder kommer att leva ett hälsosammare och friskare liv. Andra fördelar för barnens hälsa som har observerats på förskolor som implementerat denna pedagogik är att barnen har en mer utvecklad motorik, att de rör sig mer, får lagom mycket sol, sover längre på natten och att färre av dem är överviktiga. Dessutom har man noterat att förskolor med ”I ur och skur”-pedagogik har en mer genusneutral miljö.

Förutom själva grundidén att verksamheten till största delen ska bedrivas utomhus ingår andra pedagogiska koncept i ”I ur och skur”. Till exempel använder man sig av upplevelsebaserad inlärning, och strävar efter att barnen ska få sitt lärande och sina erfarenheter från autentiska situationer som de upplever med alla sinnen. En viss betoning i undervisningen ligger på kunskap om naturen och miljön, om Allemansrätten och om hållbar utveckling.

Girl having fun in the snow

Girl having fun in the snow

Kontentan av ”Ur och skur”-pedagogiken kan sägas vara att barn mår bra av att vara utomhus. Vad är det då som säger att det skulle vara annorlunda för vuxna? Ingenting, menar Teamout, som anordnar gruppaktiviteter i Stockholm utomhus, för teambuilding och för att skapa bättre sammanhållning mellan anställda på en arbetsplats.

Den första ”I ur och skur”-förskolan öppnades 1985 av Siw Linde och Susanne Drougge. Den är fortfarande verksam, och är idag Sveriges största ”I ur och skur”-förskola. Två år senare ställde sig Friluftsfrämjandet bakom idén. Sedan dess har även fritidshem och skolor öppnats med ”I ur och skur”-pedagogiken som grund. Den första skolan öppnade 1995, tio år efter den första förskolan. Idag finns runt 200 ”I ur och skur”-skolor och -förskolor i Sverige och Finland, både kommunala och fristående. Precis som alla andra förskolor och skolor i Sverige följer ”I ur och skur”-skolorna både Läroplanen och Skollagen.