Fördelar med privat förskola

Alternativet när du vill ha mindre barngrupper
Den ständigt pågående debatten om barns hälsa och välbefinnande beror på många olika faktorer. En faktor som har stor betydelse för barnens hälsa är storleken på barngruppen som de vistas i på förskolan. Till skillnad mot den kommunala banomsorgen kan de privata förskolorna själva bestämma antal barn i sina barngrupper och på så sätt skapa en mindre grupp där alla barnen blir sedda.

Kvalité och kompetens
Som förälder är det viktigt att man känner sig trygg med den förskola som man väljer åt sina barn. Förskolan ska fungera som hemmets förlängda arm där barnen ska leka, äta, umgås och kunna känna sig trygga när deras föräldrar arbetar. Under senare år har ett stort antal privata förskolor etablerat sig i många av landets kommuner som ett komplement till det kommunala utbudet. Hos de privata förskolorna står barnen i centrum och får ta del av både lek och lärande. Kvalité är ett av de ledord som kännetecknar den privata barnomsorgen och det finns ett rikt utbud av fortbildningskurser inom barnomsorgen för både pedagoger och ledare. Många skolledare, men även chefer inom andra yrkesområden, väljer att gå en ledarskapsutbildning i Stockholm för att stärka sig själva som ledare. Med en sådan typ av utbildning får man nya infallsvinklar, tips, rön och fakta kring ledarskapsrollen. Kunskap berikar på många sätt och framförallt ser pedagogerna till att berika barnens vardag med nyttig, rolig och lärorik kunskap. Personalkompetensen är högt prioriterad hos många privata förskolor så att barnen får med sig den bästa kunskapen redan från tidig ålder. Att leka fram kunskap är ett beprövat sätt. Med hjälp av modern teknik är det många förskolor som använder sig av spelapplikationer för att just leka fram lärandet. Forskning visar att det finns både för- och nackdelar med denna typ av inlärning.Fördelar med privat förskola 1

Rim och ramsor
Barn älskar att lyssna på ord som rimmar och när de själva ”knäcker koden” till vad som rimmar blir de överlyckliga. Tänk att kunna sätta ihop hatt – katt – natt och förskoleläraren klappar i händer och ger beröm. Det är små saker i barns vardag som ger stora vinster. Att ett barn får beröm för sina små framsteg stärker barnets självkänsla och vilja att utforska vidare. Skolverket har publicerat en intressant kunskapsöversikt som visar på vilka olika faktorer som spelar roll för barns lärande. Det finns hörnstenar i lärandet redan på förskolenivå som har en stor betydelse för barns inlärning under skolåren. Att läsa sagor för barnen, låta dem rimma och sätta ihop bokstäver till ord är en viktig investering i barns liv.  Det är något som många privata förskolor tar på största allvar.