Ekologisk förskola

Nu ska barnen i Nackas kommunala förskolor få mer grönt och mindre kött på sina tallrikar. Detta har man tagit fasta på efter att Livsmedelsverket i september gjorde en uppdatering av sina rekommendationer, riktade till de kostansvariga i kommunerna. I vägledningen kan man också läsa att måltiden, förutom att vara näringsrik, också ska vara hållbar, trivsam, säker, smaka gott och vara en integrerad del av hela verksamheten. Ansvaret för maten som lagas och serveras ligger hos köksansvariga och rektor eller förskolechef inom kommunens skolor och förskolor. Dessa får två gånger per termin information om kostfrågor av kommunens arbetsgrupp som arbetar med kostråd.

Mer grönt, mindre kött

I Nacka är det nu Fler och fler förskolor har som mål att ge barnen grönare mat. Bland annat kommer charkprodukter att ersättas av mer grönsaker och man kommer att eftersträva målet att 50 procent av den serverade maten ska vara ekologisk. Just nu ligger dock andelen ekologisk mat på endast 22 procent, vilket beror på att den sortens mat helt enkelt är dyrare. Men enligt utbildningsstrategen i kommunen jobbar man ständigt för att få lägre priser av leverantörerna. Li Degerman som är köksansvarig på Vårgärdets förskola tror att man genom att minska på det dyra köttet kan få råd att köpa mer ekologiskt.

Grönare mat lockar allt fler skolor

Det är inte bara i Nacka kommun man nu har blivit mer medveten om matens betydelse för barnen i skolan. Allt fler skolor i landet tar till sig Livsmedelsverkets kostråd och riktlinjer för en mer ekologisk kosthållning. Med mat som är ekologiskt producerad tar man avstånd från onaturliga metoder som konstgödsling, genmanipulation och kemiska bekämpningsmedel. I en ekologisk produktion hushåller man med naturens resurser och stör inte naturen med ämnen som inte finns naturligt i jorden. Den svenska KRAV-märkningen ställer extra höga krav på miljö och djurhållning. Såväl ekologiskt kött som grönsaker kontrolleras regelbundet – ekologiskt kött kommer från djur som behandlats väl och grönsakerna har vuxit i jordar som vårdats för att ge fina skördar utan onaturliga tillskott.