Dagmamma

Ett alternativ till att sätta sina barn i traditionell förskola är att istället välja att placera dem i hos en dagmamma. Dagmammor, eller dagbarnvårdare (de behöver inte vara kvinnor), är oftast anställda av kommunerna, och bedriver barnomsorg i sina egna hem. Även om man i folkmun oftast bara säger ”dagmamma” är den korrekta termen numera ”pedagogisk omsorg”. För barnsomsorg hos dagmammor ställs lägre krav än för verksamheten på förskolor: enligt lagen ska förskolans läroplan vara vägledande för den pedagogiska omsorgen, men inte mer än så.

Om man som förälder står i valet och kvalet mellan vanlig förskola och pedagogisk verksamhet finns det några skillnader mellan de två barnomsorgsformerna som man kan behöva ta hänsyn till, skillnader som talar både för och emot dagmammor. Förutom de lägre pedagogiska kraven om nämndes ovan kan en annan nackdel med dagmammor vara de små barngrupperna. För många är detta naturligtvis en stor fördel, men man måste beakta att det också ställer mycket stora krav på att gruppens sammansättning stämmer när det gäller kön och ålder, och att barnen kommer överens. Det betyder också att ditt barn inte kommer att ha så många valmöjligheter när det gäller lekkamrater på fritiden – vilket även det kan ses som både positivt och negativt.children-770216_640

En annan stor skillnad mellan en förskola och en dagmamma är att föräldrarna på förskolan har kontakt med flera personer ur personalen, medan de hos en dagmamma är hänvisade till bara en person. Vad man föredrar varierar självklart från person till person, men det är en faktor man som förälder måste vara medveten om när man väljer att placera sitt barn hos en dagbarnvårdare.

Något som många föräldrar i dagens hektiska samhälle antagligen skulle se som en stor fördel med dagbarnvårdare är att de kan arbeta under mer oregelbundna tider än förskollärare på ett dagis. Det gör att hämtnings- och lämningstiderna blir mer flexibla, och kan ske utanför vanlig kontorstid. Eftersom många barn idag tillbringar mycket tid på dagis kan det också vara en fördel att barnet hos en dagmamma vistas i en hemmiljö. Denna faktor har mer betydelse för vissa föräldrar än för andra, och en bra idé kan vara att besöka både förskolor och daghem innan man bestämmer sig, för att känna av stämningen och miljön.

Om du vill veta mer om barnomsorg och pedagogik kan du köpa billiga böcker om dessa ämnen på Plusbok.se.