Montessori-inriktad förskola

En Montessori-inriktad förskola baserar pedagogiken utifrån de metoder som har sitt ursprung från Maria Montessori. Hennes koncept bygger på att barn drivs av en vilja att utveckla sig själva och […]

Personalkooperativ

Fristående förskolor kallas de förskolor som bedrivs av annan huvudman än kommunen. En del bedrivs i form av personalkooperativ. Vilket innebär att de som arbetar på förskolan både är arbetande […]

Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativ är en driftsform som är ett alternativ till enskilda förskolor, skolor och fritidshem vilka bedrivs under olika bolagsformer. Det var under 1980-talet som det blev mer allmänt förekommande att […]

meeta