Populära taggar

Privat eller offentlig förskola?

Börjar ditt barn komma upp i en ålder där förskola börjar bli aktuellt? Förskolan är en bra verksamhet där barnen får ta del av skolliknande miljö innan den egentliga skolgången […]

Privata förskolor i Stockholm

När man ska välja förskola till sitt barn i Stockholm för första gången inser man snart att det inte är ett lätt val, eftersom det finns otroligt många att välja […]

Dagmamma

Ett alternativ till att sätta sina barn i traditionell förskola är att istället välja att placera dem i hos en dagmamma. Dagmammor, eller dagbarnvårdare (de behöver inte vara kvinnor), är […]

I ur och skur

”I ur och skur” är en särskild pedagogik för förskolor som förespråkas av och ägs av Friluftsfrämjandet. Pedagogiken går ut på att förskoleverksamheten bedrivs utomhus, oavsett vilket väder det är. […]

Fördelar med privat förskola

Alternativet när du vill ha mindre barngrupper Den ständigt pågående debatten om barns hälsa och välbefinnande beror på många olika faktorer. En faktor som har stor betydelse för barnens hälsa […]

Personalkooperativ

Fristående förskolor kallas de förskolor som bedrivs av annan huvudman än kommunen. En del bedrivs i form av personalkooperativ. Vilket innebär att de som arbetar på förskolan både är arbetande […]

Driva förskola i privat regi

För den som tillhör de entreprenörer som önskar driva förskola i privat regi finns det möjligheter att starta verksamheten på olika sätt, dels genom nyetablering och dels via så kallad […]

Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativ är en driftsform som är ett alternativ till enskilda förskolor, skolor och fritidshem vilka bedrivs under olika bolagsformer. Det var under 1980-talet som det blev mer allmänt förekommande att […]